Home

Jag bor i Trollhättan och studera på distans IT- pedagogik i Tärna Folkhögskolan.
IT-pedagogik, en kurs som riktar sig mot utvecklingen och förstärkningen av den digitala världen samt behandlingen av information och kommunikation till användaren.
Vi är i en värld nedsänkt i en process med ny teknik som används som ett verktyg för att göra flera jobb samtidigt; söka information, skriv anteckningar, göra betalningar etc.
Ny teknik so kan ge medel för att förbättra undervisningen och underlätta inlärningsprocesserna.
Vi se till att tekniken är instrumentet och att vi inte uppslukas av den.

http://learn.wordpress.